JURGIS MARČĖNAS

Vilniaus miesto teatro Atviras ratas aktorius

Jurgis Marčėnas

2014 m. – 2016 m. LMTA, Teatro ir kino magistras – Vaidybos specialybė.
Kurso vadovas prof. A. Giniotis

2010 m. – 2014 m. LMTA Teatro ir kino bakalauras – Vaidybos specialybė
Kurso vadovas – prof. Aidas Giniotis
Specialybės dėstytojai – lekt. I. Stundžytė, lekt. A. Jankevičius

Vaidmenys teatre

„Tartalija“ – spektaklis „Varnas“; rež. A.Giniotis, Keistuolių teatars;

„Laumžirgis“ – miuziklas visai šeimai „Išeik į kiemą“; rež. E. Kižaitė, Jaunimo miuziko teatras

„Lukas Dunauskas“ – spektaklis-simuliatorius“ Š.T.C. – Šiuolaikinės tolerancijos centras“;
Plataus meninio profilio sindikatas „Bad Rabbits“;

„Gerila“– gatvės teatro pasirodymas „Demokratijos gimimas ir mirtis arba TirdelaLibertad“;
Plataus meninio profilio sindikatas „Bad Rabbits“;

“Pamfilo” – spektaklis “Atleisk jiems, jie nežino ką daro” pagal Dž. Bokačio “Dekamerono” noveles;
rež. E. Kižaitė, Keistuolių teatras;

„Shouter“ – tarptautinis gatvės teatro spektaklis „Alone within the crowd“; rež. Goro Osojnik

„Ana Monro“ Theatre, Plataus meninio profilio sindikatas „Bad Rabbits“;

„A Tribe Called Quest“ gatvės teatro spektaklis „Tommorow Belongs to Me“; Plataus
meninio profilio sindikatas „Bad Rabbits“;

“Ivanas Romanyčius Čebutykinas” – diplominis spektaklis A. Čechovo “Trys seserys”; rež. A.
Giniotis;

“Choras” – diplominis spektaklis N. Radstrom “Blogieji”; rež. A. Jankevičius

„Paša“ – spektaklis pagal L.Razumovskajos pjesę „Brangioji mokytoja“; rež. I.Stundžytė.
„Atviras ratas“

„Buldozeris Bačas“ , „Muzikantas“ – spektaklis vaikamas „Pyp Pyp!“ pagal D.Biseto
pasakas; rež.Aidas Giniotis. „Keistuolių teatras“

„Medkirtys“. Muzikinis spektaklis vaikams Lymano Franko Baumo pasakos „Ozo šalies
burtininkas“ motyvais. Rež. A.Giniotis; „Keistuolių teatras“.

„Rimavičius“. „Škac, mietie, visados škac“ Keistuolių teatras. Rež; Algirdas Latėnas

„Braždzionis“ , „Klevas“ , „Balsas“ , „Valytuvas“ – spektaklis „Maršrutas“ . Rež A.
Jankevičius. Vilniaus teartas „LĖLĖ“.

„ George“ – ritminis, poetinis spektaklis – vyksmas „Socity“; Plataus meninio profilio
sindikatas „Bad Rabbits“;

„Medic“, „Swiss Cheese (also mentioned as Feyos)“ – Gatvės spektaklis „Motušė Kuraž“.
rež. Goro Osojnik „Ana Monro“ Theatre, Plataus meninio profilio sindikatas „Bad Rabbits“;

„Mantas Gesevičius“ – Autobiografinis spektaklis „Lietaus Žemė“. Rež. Aidas Giniotis,
Teatro labaratorija „Atviras ratas“.

„Tomas Lašas“ – Spektaklis – liūdijimas „Smaurajaus knyga“ rež. A. Jankevičius; BadRabbits

„Brolis“, „Uosis“ – spektaklis „Eglė žalčių karalienė“. Rež. E.Kižaitė, Keistuolių teatras

„Jotautas Kristautas“ – spektaklis „Vardan tos“. Rež. A.Giniotis , Valstybinis Šiaulių dramos
teatras

„Kalvis Ignotas“ – spektaklis „Bambeklis Boleslovas Bajoras“ Rež. Aginiotis, Keistuolių teatras

„Pasakotojas“ – spektaklis „DU TU“ . Rež Gabrielius Zapalskis, „WhaleSounds“

„Pasakotojas“ – spektaklis „AUTO BUSU“ Rež Gabrielius Zapalskis, „WhaleSounds“ .

„Bildukas Palovė“ – Spektaklis „Bildukai“ Rež. R.Skrebūnaitė, „Keistuolių teatras“

„SOLOMON“ – Spektaklis „Reikalai“. Rež.: P.Markevičius, „ MMLAB“.

„Lukas“ – Spektaklis „Identify“. Rež. Ieva Stundžytė, „Atviras ratas“.

„1“ – Spektaklis „Gėda pelėda“ . Rež. Judita Urnikytė, Ieva Studžytė. „Atviras ratas“

„Aktorius“ , „Mėlynasis ministras „, „Mirtis“. Spektaklis „Dar vienas spektaklis apie Nieką“ .
Rež. Linas Jurkštas. „Keistuolių teatras“

„Agitatorius“ – Gatvės spektaklis „Pandemija“ . Rež. Agnius Jankevičius. „Bad Rabbits“

„Aliukas Šovinis „ , „Rimavičius“ – spektaklis „Riešutų duona“. Rež. Aidas Giniotis,
„Keistuolių teatras“.

Įgarsinti vaidmenys

“Simukas” – Radio serialas “Šiaurės miestelis” Rež. Paulius Markevičius

“ Dyglekiaulė” – Animacinis filmas “SING”.

“Neilas” – Radijo pjesė “ Mėnu lio pudra” rež. A.Sunklodaitė

„REX“ – Animacinis filmas „LEGO 2“

„Bumeris“ – Animacinis filmas „Stebuklų parkas“.