ART studija
D. Putino nuotrauka

Teatro Atviras ratas studija (Ašmenos g. 8, Vilnius) tai eksperimentinės – laboratorinės kūrybos platforma, atvira tiek teatro Atviras ratas nariams, tiek jauniesiems menininkams. Studijoje reguliariai vyksta muzikos, teatro renginiai, performansai, pjesių skaitymai, kūrybinės laboratorijos, eksperimentiniai kūrybiniai darbai.

A.R.T. studijos renginiai labiausiai skirti ir orientuoti jaunam žiūrovui, tikslinei ir ilgametei teatro Atviras ratas publikai – moksleiviams, studentams,  o taip pat neformaliam jaunimui, sudarant palankias sąlygas pamatyti įvairiapusiškus, skirtingų žanrų (teatro, muzikos, poezijos, pjesių skaitymų) kūrybinius ir eksperimentinius darbus.