Reiškiame palaikymą Baltarusijai

Atviras ratas reiškia palaikymą Baltarusijai

Vilniaus miesto teatras „Atviras ratas“ reiškia palaikymą Baltarusijos žmonėms, šiuo metu kovojantiems prieš absurdo ribas trinančią diktatūrą. „Atviras ratas“ nuo savo veiklos pradžios siekia neatsiriboti nuo globalių ir lokalių įvykių bei įsitraukti į pilietinei visuomenei
gyvybiškai svarbius procesus – šio teatro kūrėjai vieni pirmųjų sureagavo tiek į Rusijos ir Gruzijos karinį konfliktą, tiek į Krymo aneksiją ir Maidaną Ukrainoje. „Atviro rato“ bendruomenės nariai įsitikinę, jog kritinėse situacijose menas bei jį kuriantys žmonės gali ir
turi kalbėti apie aplink vykstančius procesus. Suprasdama, jog teisė meno kalba apie svarbius dalykus kalbėti be cenzūros ir baimės – sunkiai iškovota ir itin branginama privilegija, „Atviro rato“ bendruomenė prisimena, kaip svarbu nenusukti akių nuo tų, kurių teisės ir laisvės, ribotos ištisus dešimtmečius, dabar yra
brutaliai užgniaužiamos režimo teroru. Simbolinis palaikymas Baltarusijos žmonėms, kovojantiems už laisvę – nedidelis, tačiau svarbus veiksmas, siunčiantis žinią: jūs nesate vieni. „Atviras ratas“ Baltarusijoje esantiems kolegoms meno kūrėjams ir visiems šalies
žmonėms, šiuo metu sunkiai besiskinantiems kelią link laisvės ir demokratijos, nori priminti, jog jų balsai yra girdimi tarptautinėje bendruomenėje. Teatro kūrėjai tiki – pastarųjų savaičių įvykiai, nors ir turintys didžiulę kainą, bus laisvos ir drąsiai savo ateitį kuriančios visuomenės pradžia.

„Адкрытае кола“ выказвае падтрымку Беларусі, якая змагаецца за сваю свободу

Віленскі гарадскі тэатр „Адкрытае кола“ выказвае падтрымку беларускаму народу, які ў цяперашні час змагаецца супраць дыктатуры, што сцірае межы абсурду. З моманту свайго стварэння „Адкрытае кола“ імкнецца не адмяжоўвацца ад глабальных і
лакальных падзей, а ўдзельнічаць у жыццёва важных для грамадзянскай супольнасці працэсах. Стваральнікі гэтага тэатра былі аднымі з першых, хто адрэагаваў як на расійска-грузінскі ваенны канфлікт, так і на анэксію Крыма і Майдан ва Украіне. Члены суполкі „Адкрытае кола“ перакананыя, што ў крытычных сітуацыях мастацтва і людзі, якія яго ствараюць, могуць і павінны распавядаць пра працэсы, якія адбываюцца навокал.
Разумеючы, што права казаць важныя рэчы мовай мастацтва без цэнзуры і страху – гэта цяжка здабытая і вельмі дарагая прывілегія, суполка „Адкрытае кола“ памятае пра важнасць не быць абыякавымі да тых, чые правы і свабоды, абмежаваныя дзесяцігоддзямі, цяпер жорстка падаўляюцца рэжымам тэрору. Сімвалічная падтрымка людзям Беларусі, якія змагаюцца за свабоду, – гэта невялікая, але важная дзея, якой мы хацім сказаць: вы не самотныя. „Адкрытае кола“ хацела б нагадаць калегам-мастакам у Беларусі і ўсім жыхарам краіны, якія ў цяперашні час змагаюцца за шлях да свабоды і дэмакратыі, што іх голас чуваць ў міжнароднай супольнасці. Стваральнікі тэатра лічаць, што падзеі апошніх тыдняў, хаця і вялікім коштам, стануць пачаткам свабоднага і смелага грамадства, якое стварае сваю будучыню.

Theater “Open Circle” expresses support for the people of Belarus

Vilnius City Theater „Open Circle“ expressessupport for the people of Belarus who are currently fighting against a dictatorship that has gone way beyond terrifying absurdity. Since its very beginning, “Open Circle” has sought to keep pace with global and local events and has been participating in important events concerning the civil society. Theater artists were among the first to respond to the Russo-Georgian war and the annexation of Crimea in Ukraine. Members of the “Open Circle” community strongly belive that artists should be
willing to openly talk about the critical events happening around them. The community of “Open Circle” is well aware that the right to speak one’s mind through the means of art without fear and censorship is a hard-won and highly cherished privilege. Thus, they strongly believe in the importance of not turning a blind eye to those
whose rights have been restricted for decades and are now brutally suppressed by the regime of terror. Expressing their support for the people of Belarus who are now fighting for their freedom is a small step that sends a bigger message: you are not alone. “Open Circle” stands with its fellow artists and all the people of Belarus who are
currently struggling to move towards freedom and democracy. This struggle is not in vain and their voices are being heard in the international community. Artists of “Open Circle” believe
that the events of these last few weeks will become the beginning of a brave and free society that is ready to build its own future.